Cây tầm vong

Tiêu đề:Cây tầm vong
Hỏi:Cty e có lô hàng xuất cây tầm vong Bahrain, e xin được hỏi về thủ tục xuất cây tầm vong, và xin mã HS của cây tầm vong. xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan Tp.HCM trả lời như sau:
1) Về thủ tục hải quan:
– Căn cứ Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan;
– Căn cứ Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan điện tử;
2) Về mã số HS:
– Căn cứ Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *