Đăng kí tài khoản VNACCS

Tiêu đề:Đăng kí tài khoản VNACCS
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM, Hiện tại em đã đăng kí xong thông tin đăng kí tài khoản VNACCS, em đã nhận được thông báo về mã doanh nghiệp, tên đăng nhập và password.Em không biết bước tiếp theo em sẽ làm gì nữa. Xin nhờ Cục Hải Quan hướng dẫn giúp em ạ. Xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị Doanh nghiệp vào link http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/CacbuocVNACCS.aspx để xem các bước vận hành Hệ Thống VNACCS/VCIS. Theo đó Doanh nghiệp đã thực hiện xong bước 2 (đã có tài khoản VNACCS), hiện giờ Doanh nghiệp có thể thực hiệc tiếp các bước còn lại.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *