Về việc hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào nội địa

Tiêu đề:Về việc hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào nội địa.
Hỏi:Kính gửi Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh Công ty tôi nhập hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan để xuất đi nước thứ ba và đưa vào nội địa (càc mặt hàng là : nến thơm,phụ kiện trang trí nến bằng kim loại và thuỷ tinh).Thủ tục xuất đi nước thứ ba hoàn thành đã được xuất đi,còn thủ tục nhập từ kho ngoại quan vào nội địa đã mở tờ khai nhập khẩu,đã nộp thuế nhập khẩu,thuế GTGT hàng nhập khẩu nhưng chưa được thông quan.do GSQL giữ lại với lý do : không được đưa hàng từ kho ngoại quan vào nội địa. Xin hỏi : theo điểm a1,khoản 4,điều 59 của thông tư 128/2013/TT-BTC hướng dẫn cho phép hàng hoá từ kho ngoại quan vào nội địa đồng thời Điều 88 nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn :Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục Hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng. Như vậy việc GSQL giữ hàng của Công ty lại như vậy đúng hay sai ?và áp dụng theo Nghị định,thông tư ,công văn nào. Công ty xin được sự hướng dẫn từ cơ quan chức năng,để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty. (ghi chù : các mặt hàng trên công ty đã nhập năm 2013,2014 đã tiêu thụ trong nước) Trân trọng.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ;
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *