Tinh chất cám gạo lecithin rice bran oil

Tiêu đề:Tinh chất cám gạo lecithin rice bran oil
Hỏi:Công ty IV international kính chào cục hải quan thành phố hồ chí mình, chúng tôi có một lô hàng là tinh chất mầm cám gạo lecithin rice bran oil từ ấn độ. mặt hàng này nhập theo phương thức nhập kinh doanh, vì đây là lần đầu tiên nhập nên công ty rất lúng túng trong vấn đề áp mã số hs cũng như các thủ tục liên quan như vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc công bố sản phẩm. chúng tôi hy vọng cục hải quan TPHCM cho chúng tôi biết mã số hs của mặt hàng này và thủ tục nhập khẩu là ntn ạ
Trả lời:Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng tinh chất cám gạo Lecthin rice bran oil.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các nội dung quy định tại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, cụ thể là các nội dung tại chương 15: Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến… để áp mã số HS được phù hợp và chuẩn xác.
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
2/ Về việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực vật và công bố sản phẩm:
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin về công dụng (mục đích sử dụng) của sản phẩm nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn về kiểm tra an toàn thực phẩm.
Đề nghị công ty căn cứ vào công dụng (mục đích sử dụng) của mặt hàng thực nhập, đối chiếu với các quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2012/ND-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục về kiểm tra an toàn thực phẩm(nếu có).
Việc công bố sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm, đề nghị công ty liên hệ tới Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế để được hướng dẫn.
Về hồ sơ Hải quan, đề nghị công ty căn cứ vào khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *