Yêu cầu xác nhận trang thiết bị y tế của bộ y tế để hưởng thuế VAT 5%

Tiêu đề:Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 yêu cầu xác nhận trang thiết bị y tế của bộ y tế để hưởng thuế VAT 5%
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh Vào ngày 02/11/2018, Công ty chúng tôi có mở tờ khai Hải quan số 102309187301 ngày 02/11/2018 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn Khu vực 1- Cát Lái với chi tiết hàng hóa như sau:
1. STA – CLEANER SOLUTION. Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đo đông máu tự động. Hộp 6 x 2.5l.
2. STA – CUVETTE. Cóng đo đông máu của máy xét nghiệm đông máu tự động. Hộp 6 x 1000.
Căn cứ theo các quy định:
– Nghị đinh 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế
– Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế
– Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
– Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa XNK
– Công văn 3600/BYT-TB-CT ngày 23/06/2017 thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 – Công văn 5464/ BYT-TB-CT ngày 26/09/2017 về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016
Khi làm thủ tục Hải quan, Công ty chúng tôi thực hiện theo các quy định trên, đã cung cấp cho cơ quan Hải quan Bảng phân loại trang thiết bị y tế số 137/170000035/PCBPL-BYT, 78//170000035/PCBPL-BYT và Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A số 170000814/PCBA-HCM, 170000814/PCBA-HCM. Công ty chúng tôi đã áp thuế VAT 5% cho hàng hóa thuộc tờ khai Hải quan trên theo Khoản 8 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Công văn 5464/ BYT-TB-CT ngày 26/09/2017.
Tuy nhiên Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn Khu vực 1- Cát Lái không đồng ý VAT 5% và yêu cầu chúng tôi cung cấp Văn bản xác nhận hàng hóa trên là trang thiết bị y tế của Bộ y tế để được hưởng VAT 5% mặc dù Công văn 5464/ BYT-TB-CT ngày 26/09/2017 nói rõ cơ sở xác định trang thiết bị y tế là: Căn cứ theo bản phân loại trang thiết bị y tế được phân loại theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BYTngày 28/10/2016 quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế (mẫu Bản phân loại trang thiết bị y tế được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP), và các trường hợp được thừa nhận kết quả phân loại theo quy định tại mục a, b, c Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.
Xin hỏi Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn Khu vực 1- Cát Lái yêu cầu cung cấp Văn bản xác nhận hàng hóa trên là trang thiết bị y tế của Bộ y tế có hợp lý không? Hiện tờ khai trên vẫn chưa được thông quan, Công ty chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện giao hàng theo hợp đồng cho các Bệnh viện.
Kính mong Quý cơ quan xem xét, hướng dẫn để Cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp cùng thực hiện đúng các quy định của Pháp luật nhập khẩu trang thiết bị y tế. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:Trường hợp của DN nêu, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp ngày 07/11/2018 Bộ Tài chính có công văn số 13676/BTC-TCHQ gửi Bộ Y tế nhưng đến nay Bộ Y tế chưa có văn bản trả lời
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *