Xuất xứ trên nhãn hàng hóa xuất khẩu

Tiêu đề:Ghi xuất xứ Việt Nam trên nhãn hàng hóa xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi: Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP.HCM
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex đang giao dịch với 1 khách hàng tại Đức để sản xuất và xuất khẩu mằng hàng Sôt (tương ớt Sriracha và tương ớt chả giò) đi thị trường Đức. Sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của khách hàng (nhãn OEM) và thành phần sử dụng 100% nguyên liệu thuần túy Việt Nam. Khách hàng yêu cầu:
– Không in xuất xứ hàng hóa (Product of Vietnam) trên nhãn chai
– Dòng xuất xứ hàng hóa chỉ in trên hộp bao khay của sản phẩm Căn cứ NĐ 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 qui định về ghi nhãn hàng hóa, tại điểm i mục 2, điều 1 thì hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.
Do vậy chúng tôi làm công văn này kính trình Quý cơ quan xem xét đề nghị nói trên của khách hàng có tực hiện được hay không
Rất mong nhận được ý kiến phản hồi chính thức từ Quý cơ quan về vấn đề này
Trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, theo đó hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa không thuộc điều chỉnh của Nghị định này;
Căn cứ khoản 9 Điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương, theo đó trường hợp hàng hóa là sản phẩm gia công theo hợp đồng gia công ký kết với thương nhân nước ngoài thì Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa là một trong các điều khoản bắt buộc phải thể hiện trong hợp đồng gia công;
Đối chiếu quy định nêu trên, nhãn hàng hóa xuất khẩu phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công; Doanh nghiệp xuất khẩu chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ Công Thương và thực hiện khai báo xuất xứ hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *