Xuất trả NVL NSX vải đạt (vải kg đều màu) lại cho NCC.

Tiêu đề:Xuất trả NVL NSX vải đạt (vải kg đều màu) lại cho NCC.
Hỏi:Cty TNHH TM Tân Hoàng Gia chúng tôi có NK NVL phục vụ sx hàng XK (vải, đã thanh toán). Do QC kiểm tra thây một số không đều màu để sx, NCC đồng ý nhận lại hàng lỗi màu này và thanh toán lại. Kính xin Quí Cục hướng dẫn thủ tục, loại hình và giấy tờ cần thiết để cty có thể xuất trả lượng NVL không đạt này. Trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan Tp.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan.
– Căn cứ Khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp được xét hoàn thuế.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.
Cục Hải quan TP HCM trả lời để quý Doanh nghiệp được rõ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *