Xuất trả hàng nhập khẩu (loại hình a41)

Tiêu đề:Xuất trả hàng nhập khẩu (loại hình a41)
Hỏi:Kính chào quý cơ quan. Xin quý cơ quan giải đáp giúp doanh nghiệp chúng tôi vấn đề sau: cty chúng tôi là doanh nghiệp fdi nhập khẩu chân trụ răng (dùng để trồng răng giả cho người) theo loại hình a41, nay do thị hiếu của khách hàng ít đi, còn dư hàng đã nhập, cty chúng tôi muốn xuất trả lại cho cty bán theo loại hình b13. Giấy phép đăng ký kinh doanh của cty chúng tôi chỉ ghi được quyền nhập khẩu để bán buôn (loại hình a41) nhưng không thể hiện được phép xuất khẩu mặt hàng đã nhập theo loại hình a41. Vậy trong trường hợp này,
1. cty chúng tôi có được phép xuất trả theo loại hình b13 không?
2. Nếu cty chúng tôi không được phép xuất nhưng lỡ xuất thì có bị phạt gì không?
3. Làm thế nào để cty chúng tôi có thể xuất trả theo loại hình b13 nêu như trên?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:1. Thủ tục Hải quan xuất trả hàng hoá nhập khẩu thực hiện theo Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ.
2. Thủ tục xuất khẩu hàng hoá theo quyền kinh doanh xuất khẩu:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép kinh doanh theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ và thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ.
3. Về loại hình xuất trả:
Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống Vnaccs, mã loại hình B13 (xuất khẩu hàng đã nhập khẩu) được sử dụng trong các trường hợp:
– Hàng nhập khẩu của các loại hình phải trả lại (gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan);
– Hàng hóa là nguyên phụ liệu dư thừa của hợp đồng gia công xuất trả bên đặt gia công ở nước ngoài;
– Hàng hóa là máy móc, thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài.
Đề nghị Quý công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *