Xuất nhập khẩu tại chỗ

Tiêu đề:Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thông qua kho ngoại quan và nghĩa vụ về thuế phát sinh liên quan
Hỏi:Kính gửi Qúy Cơ quan Hải quan,
Doanh nghiệp A có vốn đầu tư 100% nước ngoài, có chức năng nhập khẩu và phân phối hàng thể thao trên thị trường Việt Nam. Đối tác bên Singapore có hàng hóa là thành phẩm quần áo từ các nhà máy tại Việt Nam thực hiện theo hợp đồng gia công còn dư thừa nên muốn bán cho doanh nghiệp chúng tôi.
1. Như vậy doanh nghiệp A chúng tôi có thể nhập khẩu hàng thành phẩm dư này thông qua kho ngoại quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hay không? (Ký hợp đồng mua bán với đối tác Singapore, nhà máy Việt Nam thực hiện việc giao hàng theo chỉ định.)
2. Doanh nghiệp muốn hiểu rõ hơn về việc doanh nghiệp A được phép nhập khẩu thông qua kho ngoại quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hay chỉ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ không thông qua kho ngoại quan ở 2 trường hợp là hàng thành phẩm quần áo thể thao là hàng dư theo hợp đồng gia công và hàng dư theo mục đích nhập sản xuất xuất khẩu ban đầu?
3. Doanh nghiệp muốn hiểu rõ nghĩa vụ thuế phát sinh liên quan các bên.
+ Nhà máy Việt Nam xuất hàng thành phẩm dư vào kho ngoại quan theo chỉ định của đối tác Singapore để giao cho doanh nghiệp A thì có phải đóng thuế gì phát sinh không?
+ Doanh nghiệp A khi nhập hàng từ kho ngoại quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì thực hiện đóng thuế đầy đủ như nhập khẩu nước ngoài phải không ạ?
4. Nếu như trong trường hợp này, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thông qua kho ngoại quan thì nhà máy Việt Nam làm CO mẫu D 3 bên cho doanh nghiệp A thì doanh nghiệp A có được hưởng ưu đãi không ạ? Mong nhận được phản hồi sớm từ Qúy cơ quan Hải quan. Chân thành cảm ơn.
Hàng vải nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt nam theo loại hình tạm nhập tái xuất thực hiện hợp đồng gia công may thành phẩm là quần áo thể thao. Kết thúc hợp đồng gia công thì phát sinh dư hàng tồn kho thành phẩm. Hợp đồng gia công này được ký giữa nhà máy Việt Nam và một công ty đối tác nước ngoài ở Singapore.
Trả lời:Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Hải quan TP.HCM nhiều lần báo cáo Tổng cục hải quan bằng các văn bản 3704/HQHCM- GSQL ngày 06/12/2017, 717/HQHCM-GSQL ngày 21/3/2018, 914/HQHCM-GSQL ngày 10/4/2019 để được hướng dẫn.
Và Cục Hải quan TP.HCM đã nhận được các văn bản trả lời như sau: công văn 3291/GSQL-GQ2 ngày 21/12/2017 của Tổng cục Hải quan  trả lời sẽ trao đổi với Bộ Công thương thống nhất thực hiện,  công văn 1314/XNK-CV ngày 12/11/2018 Bộ Công thương trả lời sẽ có ý kiến sau khi trao đổi với Bộ tư pháp, công văn  5094/TCHQ-VP ngày 08/8/2019 Tổng cục Hải quan  trả lời sẽ trả lời sau khi có ý kiến Bộ Công thương, công văn 6459/TCHQ-VP ngày 11/10/2019 Tổng cục hải quan trả lời Cục Giám sát quản lý đã có công văn 2614/GSQL-GQ2 ngày 22/8/2019 đề nghị Cục xuất nhập khẩu – Bộ Công thương có ý kiến.
Đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.HCM sẽ tiếp tục báo cáo và theo dõi, khi có hướng dẫn chính thức sẽ thông báo đến doanh nghiệp biết và thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *