Xuất Nhập Khẩu tại chỗ của Doanh Nghiệp FDI

Tiêu đề:Xuất Nhập Khẩu tại chỗ của Doanh Nghiệp FDI
Hỏi:Kính chào Quý Chi Cục Hải Quan Tp.HCM,
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, chuyên sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm hóa chất. Nguồn gốc hàng hóa kinh doanh của công ty chúng tôi bao gồm: sản xuất tại Việt Nam, mua nội địa từ các doanh nghiệp nội địa và nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Chúng tôi có gặp vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ cho DN FDI như sau:
Căn cứ theo khoản 1, điều 7, Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng” Căn cứ theo theo điểm c, khoản 1, điều 86, Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” Theo sự hiểu biết của công ty chúng tôi dựa vào các luật trên cũng như phản như phản hồi của Tổng Cục Hải Quan về công văn số 3162/GSQL-GQ2 ngày 12/09/2019 thì công ty chúng tôi có thể thực hiền quyền xuất nhập khẩu tại chỗ đối với mặt hàng mua từ nội địa, nhập khẩu từ nước ngoài đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhập khâu sau đó bán cho một thương nhân nước ngoài được chỉ định cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Đồng thời, công ty chúng tôi cũng gửi thư cho Cục Xuất Nhập Khẩu – Bộ Công Thương liên quan đến quyền xuất khẩu tại chỗ nêu trên và được Cục Xuất Nhập Khẩu trả lời bằng công văn số 952/XNK-CN như sau:
+ Mua hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam để bán cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam.
+ Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài (đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhập khẩu) để bán cho thương nhân nước ngoài khác và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam. Theo đó, hai điều khoản nêu trên không bao gồm trong Khoản 1, điều 7, Nghị định 09/2018/ND-CP.
Vì sự trả lời trên của Cục Xuất Nhập Khẩu – Bộ Công Thương, công ty chúng tôi vô cùng bối rối và khó khăn trong việc xác định xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI là được thực hiện hay không. Công ty chúng tôi nhận thấy có sự không thống nhất trong văn bản luật và câu trả lời từ Cục Xuất Nhập Khẩu – Bộ Công Thương và Tổng Cục Hải Quan về một vấn đề xuất nhập khẩu tại chỗ trong các văn bản luật.
Vì vậy, bằng câu hỏi này chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn của Hải Quan về vấn đề trên: Công ty chúng tôi có được quyền xuất nhập khẩu tại chỗ hay không? Và rất mong Chi Cục Hải Quan Tp.HCM giúp đỡ chúng tôi trong việc đề nghị Tổng Cuc Hải Quan làm rõ câu trả lời từ Cục Xuất Nhập Khẩu- Bộ Công Thương.
Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn và rất mong nhận được hướng dẫn từ Quý Hải quan.
Trân trọng kính chào.
Công Ty TNHH BASF Việt Nam.
Trả lời:Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục hải quan bằng các văn bản 3704/HQHCM- GSQL ngày 06/12/2017, 717/HQHCM-GSQL ngày 21/3/2018, 914/HQHCM-GSQL ngày 10/4/2019 để được hướng dẫn.
Và Cục Hải quan TP.HCM đã nhận được các văn bản trả lời như sau: công văn 3291/GSQL-GQ2 ngày 21/12/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời sẽ trao đổi với Bộ Công thương thống nhất thực hiện,  CV 1314/XNK-CV ngày 12/11/2018 Bộ Công thương trả lời sẽ có ý kiến sau khi trao đổi với Bộ tư pháp, CV 5094/TCHQ-VP ngày 08/8/2019 Tổng cục Hải quan trả lời sẽ trả lời sau khi có ý kiến Bộ Công thương. 
Trân trọng./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *