Xuất nguyên vật liệu thép sang Lào để xây dựng công trình dự án

Tiêu đề:Xuất nguyên vật liệu thép sang Lào để xây dựng công trình dự án có cần kê khai thủ tục hải quan?
Hỏi:Công ty Đại Lợi Phát hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng công trình. Công ty có ký hợp đồng với DN tại Lào về việc cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ khung kèo mái nhà một dự án tại Lào. Vậy công ty có phải làm tờ khai hải quan với phần nguyên vật liệu thép, vít, bulong….xuất qua bên Lào để thực hiện công trình hay không? Nếu công ty không phải thực hiện kê khai hải quan đối với phần nguyên vật liệu trên thì khi vận chuyển sang Lào thì công ty cần cung cấp các loại chứng từ giấy tờ nào để được xuất hàng qua cửa khẩu? Rất mong được sự phản hồi trả lời hướng dẫn từ Cục Hải Quan.
Trả lời:
Phúc đáp vướng mắc của quý công ty, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thủ tục hải quan đối với mặt hàng thép làm vật liệu xây dựng xuất khẩu ra nước ngoài, thực hiện theo quy định sau:
1.Thủ tục hải quan: Căn cứ Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 19 Thông tư  38/2015/TT-BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
2. Về chính sách thuế: Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về “Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan” .
Đề nghị quý công ty  nghiên cứu kỹ các quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *