Xuất khẩu trang sức, ngọc trai

Tiêu đề:Xuất khẩu trang sức, ngọc trai
Hỏi:Cho tôi hỏi về các quy định về xuất khẩu trang sức, ngọc trai cũng như các thủ tục liên quan đến việc thực hiện.
Trả lời:Ngày 06/6/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi “các quy định về xuất khẩu trang sức, ngọc trai cũng như các thủ tục liên quan đến việc thực hiện”. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1. Về chính sách xuất khẩu:
Do Doanh nghiệp không nêu rõ mặt hàng trang sức được làm từ nguyên liệu gì (vàng, bạc…) kết hợp với ngọc trai tự nhiên hay ngọc trai nhân tạo nên cơ quan Hải quan không có cơ sở tư vấn chính xác thủ tục xuất khẩu cho Doanh nghiệp. Đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu hàng hóa thực tế muốn xuất khẩu khẩu với quy định tại các văn bản sau đây để thực hiện:
– Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý Ngoại thương;
– Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
– Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số Điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ;
– Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
– Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.    
2. Về thủ tục đăng ký, khai hải quan: 
Thực hiện theo khoản 5 và khoản 7, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *