Xuất khẩu tivi đã qua sử dụng

Tiêu đề:Xuất khẩu tivi đã qua sử dụng
Hỏi:Kính gửi anh/chị Cục hải quan TPHCM Tôi tên là Phương có câu hỏi như sau: Hiện chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu các loại tivi đã qua sử dụng (LED, CRT, màn hình vi tính) ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi hỏi làm thủ tục xuất khẩu tại Chi Cục hải quan SG KV1, các anh/chị hải quan thông báo mặt hàng này không được phép xuất khẩu bởi vì Việt nam tham gia công ước Basel, nên mặt hàng này không được xuất khẩu. Chúng tôi kiểm tra lại một số qui định điều hành xuất nhập khẩu, thì theo qui định tại: Phụ lục I “Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu” ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”, mặt hàng tivi,màn hình vi tính đã qua sử dụng không nằm trong danh mục cấm xuất khẩu. Chúng tôi đề nghị quí anh/chị vui lòng trả lời cụ thể về mặt hàng nêu trên có được xuất khẩu?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Ngày 25/01/2016, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc xuất khẩu các lọai ti vi, màn hình vi tính đã qua sử dụng. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Mặt hàng ti vi, màn hình vi tính đã qua sử dụng xuất khẩu có mã EC 160215 thuộc danh mục chi tiết của các CTNH và chất thải có khả năng là CTNH theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Khi xuất khẩu chất thải nguy hại (CTNH) phải có giấy phép của Tổng cục Môi trường theo quy định tại khoản 10 Điều 25 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường.
Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với Tổng cục Môi trường.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *