Xuất khẩu thực phẩm chức năng

Tiêu đề:Xuất khẩu thực phẩm chức năng
Hỏi:Chào Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Công ty tôi đang có nhu cầu xuất khẩu lô hàng thực phẩm chức năng vào tháng 10 và tháng 12. Tuy nhiên, giấy Xác nhận Công bố phù hợp quy định ATTP của sản phẩm sẽ hết hạn vào tháng 9. Công ty tôi đã làm lại hồ sơ gửi Cục An Toàn Thực Phẩm nhưng chưa biết thời gian chính xác sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận mới. Xin hỏi Cục Hải Quan, Công ty tôi có được phép xuất khẩu lô hàng này không? Và những điều kiện, luật liên quan cho trường hợp này.
Trả lời:Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thì cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, tuy nhiên tại Điều 41 Luật An toàn thực phẩm số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có quy định điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu:
1. Đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của Việt Nam.
2. Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.
Đề nghị quý công ty căn cứ vào các quy định trên để thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *