Xuất khẩu thức ăn thủy sản qua Philippin

Tiêu đề:Xuất khẩu thức ăn thủy sản qua Philippin
Hỏi:Kính gởi cơ quan! Công ty chúng tôi dự kiến sẽ xuất khẩu lô hàng là thức ăn thủy sản (dành cho cá) qua Philipphin, hiện nay các quy trình thủ tục các giấy tờ cần thiết như thế nào nhờ cơ quan tư vấn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng thức ăn thủy sản không thuộc danh mục cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện. Mặt hàng này Doanh nghiệp được xuất khẩu không cần có ngành nghề, điều kiện kinh doanh phù hợp.
  Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *