Xuất khẩu than bùn

Tiêu đề:Xuất khẩu than bùn
Hỏi:Công ty em chuẩn bị xuất khẩu than bùn sang Hàn Quốc qua cửa khẩu ở cảng Hồ Chí Minh. Anh/ chị vui lòng cho em biết mặt hàng này thì chuẩn bị giấy phép gì để làm thủ tục hải quan? Em cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc xuất khẩu than. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Việc xuất khẩu than được quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương quy định về xuất khẩu than. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên và lưu ý các quy định sau tại Thông tư để thực hiện:
1. Về điều kiện xuất khẩu than: Theo quy định tại điều 4, Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương thì:
– Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu than. Doanh nghiệp xuất khẩu than là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh than theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.
         – Than được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
          + Đã qua chế biến và đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc tương đương tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
          + Có nguồn gốc hợp pháp như quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.
          +Các quy định khác (nếu có) theo sự điều hành của Chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu từng thời kỳ.2. Về thủ tục xuất khẩu than: Theo quy định tại điều 4, Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương thì:
– Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu than, ngoài các chứng từ theo quy định của Hải quan, cần phải xuất trình các loại giấy tờ sau:
+ Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô than xuất khẩu, do một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.
+ Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu.
– Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu gồm:
+ Đối với doanh nghiệp khai thác than: Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.
+ Đối với doanh nghiệp chế biến than: Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến than và Hợp đồng mua than có nguồn gốc hợp pháp để chế biến.
+ Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu than: Hợp đồng mua bán kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng ủy thác xuất khẩu than ký với doanh nghiệp nêu tại điểm a hoặc điểm b khoản này; hoặc chứng từ hợp lệ mua than do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.
– Khi làm thủ tục thông quan, nếu có cơ sở nghi vấn lô hàng than xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư này, Hải quan cửa khẩu có quyền cho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy lại mẫu than để kiểm tra. Việc kiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định sự nghi vấn là có cơ sở thì doanh nghiệp xuất khẩu phải bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành và chịu các chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm do Hải quan cửa khẩu chịu.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *