Xuất khẩu tại chỗ

Tiêu đề:Xuất khẩu tại chỗ
Hỏi:Xin chào Ban tư vấn, Tôi xin hỏi về định nghĩa chính xác về xuất khẩu tại chổ theo TT 38/2015 của BTC. TT 194/2010 của BTC có định nghĩ về xuất khẩu tại chổ tại điều 41.1. Tuy nhiên TT 38/2015 (thay thế TT 194 thì không còn thấy định nghĩa này. Tôi muốn hỏi cụ thể trường hợp công ty tôi là 100% vốn nước ngoài, được cấp phép thực hiện quyền XNK và phân phối bán buôn, bán lè. Nếu công ty tôi mua hàng trong nội địa để bán cho thương nhân nước ngoài nhưng theo chỉ định sẽ giao hàng cho 1 công ty khác tại Việt Nam. Như vậy thì công ty tôi có được khai hải quan theo hình thức xuất khẩu tại chổ. Xin cảm ơn Ban Tư Vấn giúp giải thích.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Trường hợp quý công ty đề cập được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;
Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *