Xuất khẩu sản phẩm ổng hút

Tiêu đề:Xuất khẩu sản phẩm
Hỏi:Kính chào Quý Cục, Công ty chúng tôi hiện đang sản xuất ổng hút làm từ cây cỏ bàng và có dự định xuất khẩu. Vậy Công ty chúng tôi có cần xin giấy phép xuất khẩu cho sản phẩm này không?
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH E-STRAW
Ngày 05/9/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục xuất khẩu ống hút làm từ cây cỏ bàng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Do đó, công ty có thể xuất khẩu như hàng hóa thông thường.
Hồ sơ hải quan thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *