Xuất khẩu phế liệu (bo mạch điện tử)

Tiêu đề:Xuất khẩu phế liệu (bo mạch điện tử)
Hỏi:Kính chào Ban Tư Vấn, Doanh nghiệp chúng tôi chuấn bị xuất khẩu (Korea) lô hàng sản phẩm “Phế liệu bo mạch điện tử”. Đối tác nước ngoài có cung cấp cho chúng tôi mã HS code của sản phẩm này là : 71129100. Doanh nghiệp chúng tôi xin hỏi : 1. Để xuất sản phẩm “Phế liệu bo mạch điện tử” ngoài những giấy tờ thông thường thì doanh nghiệp có cần giấy phép gì không ? 2. Mã Hs code mà đối tác cung cấp có áp cho tờ khai xuất tại đầu xuất VN không ? nếu không xin Ban Tư Vấn cho mã Hs code sản phẩm này ! Trân trong kính chào
Trả lời:Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh trả lời:
– Chính sách xuất khẩu:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, mặt hàng bạn hỏi không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, do đó khi xuất khẩu chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu thông thường tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
Về thủ tục xuất khẩu, bạn đọc tham khảo các quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với hàng xuất khẩu, tùy thuộc yêu cầu của nước nhập khẩu mà bạn đọc cần cung cấp thêm chứng từ phù hợp. Bạn có thể liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để được hướng dẫn.
– Về mã HS:
Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và cấu tạo thực tế của hàng hóa xuất khẩu.
Theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015của Bộ Tài chính, mã số HS 7112.91.00 được mô tả Loại khác từ vàng, kể cả kim loại dát phủ vàng trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác, khác loại “Tro (xỉ) có chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý”, thuộc nhóm 71.12 “Phế liệu và mảnh vụn của kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý; phế liệu và mảnh vụn khác chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý, loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý.”. Như vậy, nếu mặt hàng bạn hỏi mô tả như trên có thành phần kim loại quý từ 2% trọng lượng bo mạch trở lên thì áp vào nhóm 7112.
Nếu không đáp ứng các điều kiện quy định tại nhóm 7112 thì doanh nghiệp nghiên cứu nội dung nhóm 8548 để áp mã số phù hợp.
Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa xuất khẩu.
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo hải quan Quý công ty có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
        – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
        – Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính
Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn .
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *