Xuất Khẩu Ô Tô

Tiêu đề:Thủ tục Xuất Khẩu Ô Tô bằng đường hàng không tại Sân Bay TSN
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn,
Công ty chúng tôi có mặt hàng là Ô Tô đã qua sử dụng, loại 5 chỗ ngồi, có thể làm thủ tục xuất khẩu để vận chuyển bằng đường hàng không tại Chi Cục Hải Quan SB TSN được không? Nếu được phép xuất khẩu thì bộ hồ sơ đăng ký mở tờ khai hải quan gồm những loại chứng từ nào? Ô tô đã có GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ‎ kiến như sau:
Mặt hàng xe ô tô xuất khẩu không thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. 
Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16 TT 38/2015/TT-BTC. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *