Xuất Khẩu nhôm thỏi

Tiêu đề:Xuất Khẩu nhôm thỏi
Hỏi:Kính gửi Quý Cơ Quan Hải Quan Doanh nghiệp xin hỏi: – Cty Chúng tôi muốn xuất khẩu hàng hóa { Nhôm Thỏi },mã HS code: 76011000 có thuế xuất là 15%, thủ tục khai báo xuất khẩu gồm có những gì? và phải đóng thuế bao nhiêu khi Cty đã có hóa đơn thu mua VAT 10%?, có cần phải xin giấp phép gi? – Xin chân thành cảm ơn Quý Hải Quan,Kính chào
Trả lời:Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về thủ tục xuất khẩu nhôm thỏi. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Về chính sách mặt hàng:
Mặt hàng nhôm thỏi không nằm trong Danh mục hàng hàng hóa cấm xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Do vậy, thủ tục Hải quan được được thực hiện bình thường như những hàng hóa xuất khẩu thương mại khác.
2. Về thủ tục Hải quan:
Thủ tục và hồ sơ Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
3.Về Thuế suất thuế xuất khẩu:
Mặt hàng nhôm thỏi, mã số: 76011000 có thuế suất thuế xuất khẩu là 15% theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *