Xuất khẩu máy làm đá đã qua sử dụng

Tiêu đề:Xuất khẩu máy làm đá đã qua sử dụng
Hỏi:Công Ty tôi có bán 1 máy làm đá công nghiệp và máy làm kho lạnh,1 máy mới và 1 máy đã qua sử dụng, h muốn xuất đi Châu Phi, giá trị của nó là 1ty, vậy h cty tôi cần chuẩn bị hay làm những thủ tục gì để xuất máy này qua đó dc, xin chân thành Cảm ơn!!
Trả lời:Ngày 24/3/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc xuất khẩu máy lám đá công nghiệp và máy làm kho lạnh đã qua sử dụng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý ‎ kiến như sau:
Mặt hàng máy móc thiết bị qua sử dụng xuất khẩu không thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. 
Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16 TT 38/2015/TT-BTC.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *