Xuất khẩu mặt hàng cá tra để chào hàng

Tiêu đề:Xuất khẩu mặt hàng cá tra để chào hàng
Hỏi:Kính gửi quý Cơ quan, cho chúng tôi được hỏi: Khi xuất khẩu mặt hàng cá tra đã qua chế biến dùng để làm hàng mẫu chào hàng, giới thiệu cho khách hàng nước ngoài (thường khoảng từ 2kg đến 5kg) theo hình thức Phi mậu dịch, chúng tôi có cần phải nộp Giấy xác nhận của Hiệp hội Cá tra Việt Nam không? Rất mong nhận được hướng dẫn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Sản phẩm cá tra đã qua chế biến xuất khẩu là mặt hàng xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ, Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra trên lãnh thổ Việt Nam không loại trừ xuất khẩu hàng mẫu.
Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Hiệp hội cá Tra Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *