Xuất khẩu mã loại hình

Tiêu đề:Xuất khẩu mã loại hình nào?
Hỏi:Cty chúng tôi là Cty với vốn đầu tư nước ngoài. Từ trước đến nay công ty chúng tôi nhập NPL về để sản xuất hàng và xuất bán nước ngoài với mã loại hình là E62. Hiện nay, chúng tôi có sản xuất đơn hàng và xuất bán ra nước ngoài nhưng không nhập NPL nữa mà tất cả NPL đều mua tại Việt Nam để sản xuất. Vậy xin hỏi trường hợp này chúng tôi sẽ xuất khẩu hàng hóa với mã loại hình nào? E62 hay B11. Nhờ Chi cục tư vấn để chúng tôi thực hiện thủ tục cho đúng quy định. Rất mong sớm nhận được tư vấn của Cục.
Trả lời:Doanh nghiệp được thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ. Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống Vnaccs, mã loại hình E62 và B11 được sử dụng trong các trường hợp như sau:
E62: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu. Sử dụng trong trường hợp: Xuất sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu (bao gồm trường hợp xuất cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam, xuất sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu gửi kho bảo thuế). Lưu ý: Trường hợp xuất vào nội địa phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ.
B11: Xuất kinh doanh. Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa kinh doanh thương mại đơn thuần ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX theo hợp đồng mua bán và trường hợp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm cả quyền kinh doanh của DNCX). Lưu ý: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, SXXK, sản phẩm của DNCX thì khai báo theo mã loại hình riêng. 
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *