XUẤT KHẨU HÀNG SXXK ( HÀNG HAND-CARRY)

Tiêu đề:XUẤT KHẨU HÀNG SXXK ( HÀNG HAND-CARRY)
Hỏi:Kính chào Quý Cục Hải quan, Công ty tôi có mở TK XK SXXK tại Chi cục HQ Biên Hòa. Công ty chúng tôi sử dụng hình thức “Hand-carry” để giao hàng cho khách hàng, vận chuyển qua SB Tân Sơn Nhất. Như vậy, loại vận chuyển này có thể khai báo trên hệ thống VNACCS không ? và công ty chúng tôi phải khai báo”Mã địa đích cho vận chuyển bảo thuế” là như thế nào? Trân trọng kính chào>
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:         
Công ty được khai trên hệ thống VNACCS/VCIS.  Mã đích là: TCS
Trân trọng./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *