Xuất khẩu hàng hóa dưới bao bì nhãn hiệu quốc gia khác

Tiêu đề:Xuất khẩu hàng hóa dưới bao bì nhãn hiệu quốc gia khác.
Hỏi:Công ty chúng tôi chuyên sản xuất xi măng, chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của một DN nước ngoài về việc nhập khẩu xi măng nhưng đóng thiết kế bao bì của họ (hàng của VN, nhưng đóng bao bì hãng nước ngoài), xin hỏi thủ tục xuất khẩu có gì đặc biệt không? nếu có xin nhận được sự hướng dãn cụ thể. Xin Cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Về thủ tục xuất khẩu hàng hóa: đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định từ Điều 11 đến Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 hoặc từ Điều 8 đến Điều 17 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.- Về việc ghi nhãn mác trên hàng hóa, đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ và Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa hoạc và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa.Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo quy định trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *