Xuất khẩu gạo

Tiêu đề:Xuất khẩu gạo
Hỏi:Thủ tục xuất khẩu gạo tại cảng cát lái, Tp.HCM
Trả lời:Ngày 31/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục xuất khẩu gạo. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, gạo là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Vì vậy muốn được xuất khẩu gạo doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 về thủ tục xuất khẩu gạo và Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ. Từ ngày 01/10/2018 thực hiện theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.
Thủ tục đăng ký, khai hải thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *