Xuất khẩu gạo tấm dùng trong thức ăn chăn nuôi có phải xin giấy phép

Tiêu đề:Xuất khẩu gạo tấm dùng trong thức ăn chăn nuôi có phải xin giấy phép
Hỏi:Kính Gửi Cơ Quan Hải Quan, Công ty có nhu cầu xuât khẩu Gạo tấm và cám gạo sang trung quốc để làm thức ăn chăn nuôi Nhờ Quý Hải Quan tư vấn về điều kiện và thủ tục để có thể xuất khẩu mặt hàng này? Công ty có phải xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo hay không?
Trả lời:Ngày 12/6/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục xuất khẩu gạo tấm, cám gạo qua Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo, Công ty nghiên cứu các quy định của thông tư tại điều 4, điều 6, điều 17 để thực hiện.
Mặt hàng cám gạo thì xuất khẩu bình thường không chịu sự điều chỉnh của Thông tư này.
          Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý
Ngày trả lời:20/06/2017
Lượt bình chọn:0
Tên công ty:Công ty GNVT – TMDV HAI ANH
Mã số thuế:0303881501
Tên người hỏi:Nguyễn Thị Hông Thắm
Email:hongtham.imexport@gmail.com
Số điện thoại:0938001192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *