Xuất khẩu gạo

Tiêu đề:Xuất khẩu gạo
Hỏi:Dear Anh/chị! Sắp tới công ty tôi sẽ ký với KH ở Châu Phi về lô gạo xuất khẩu. Giấy phép kinh doanh của cty có ngành nghề: Buôn bán gạo.
Vậy nhờ quý cơ quan trả lời giúp tôi các câu hỏi sau: Với ngành nghề kinh doanh trên cty có được phép xuất khẩu gạo sang Châu Phi không?
Thủ tục xuất khẩu gạo như thế nào? Có bị khống chế bởi điều kiện gì không, quy định ở văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời của quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
+ Căn cứ điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Căn cứ điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ tài Chính quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

+ Căn cứ Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

+ Căn cứ Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công Thương quy định chi tiết môt số điều của Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

+ Căn cứ Nghị định 109/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

+ Mặt hàng gạo xuất khẩu phải có ý kiến của Hiệp hội lương thực Việt Nam.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *