Xuất khẩu đồng phục quân đội và công an theo đơn đặt hàng của đối tác

Tiêu đề:Xuất khẩu đồng phục quân đội và công an theo đơn đặt hàng của đối tác
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM. Chúng tôi có đơn đặt hàng may đồng phục quân đội và công an cho đối tác ở Kenya và xuất khẩu sang Kenya. Vậy, đối với mặt hàng này chúng tôi có được xuất khẩu hay không? Có ràng buộc điều kiện gì không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính. Tuy nhiên, nếu mặt hàng của doanh nghiệp chứa, mang những yếu tố thuộc đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp phải tuân thủ theo pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.
Đồng thời doanh nghiệp và đối tác nước ngoài cam kết về mục đích sử dụng, nhãn hiệu, bản quyền và không tái nhập sử dụng hàng hóa trên tại Việt Nam.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *