Xuất khẩu điện thoại di động đã qua sử dụng

Tiêu đề:Xuất khẩu điện thoại di động đã qua sử dụng
Hỏi:Công ty chúng tôi có kế hoạch thu gom mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng và xuất khẩu đi nước ngoài, chúng tôi muốn hỏi mặt hàng này có được xuất khẩu không ? cần xin giấy phép của cơ quan nào không? và thuế xuất khẩu mặt hàng này Mong nhận được trả lời của quý cơ quan trong thời gian sớm nhất Trân trọng cám ơn và xin chào !
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục xuất khẩu mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *