Xuất khẩu chì tái chế

Tiêu đề:Xuất khẩu chì tái chế
Hỏi:Công ty em hiện đang muốn xuất khẩu chì tái chế ,xuất qua bên trung quốc. Công ty cần làm thủ tục gì ,thuế như nào
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển (MST 0106491774), thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc: Công ty đang muốn xuất khẩu chì tái chế qua Trung Quốc, Công ty cần làm thủ tục gì.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
– Căn cứ Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
– Căn cứ Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Căn cứ Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 nêu trên.
Theo đó:
1. Về chính sách xuất khẩu:
Mặt hàng chì tái chế không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện nên Công ty có thể làm thủ tục theo quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP nêu trên;
2. Về thuế xuất khẩu:
Do Công ty không nêu rõ chì tái chế mà Công ty muốn xuất khẩu ở dạng gì (thỏi, dây, tấm, lá, dải…) nên cơ quan hải quan không thể tư vấn chính xác mức thuế suất thuế xuất khẩu.
Đề nghị Công ty tham khảo Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ nêu trên (Nhóm mã hàng từ 7801 đến 7806) đối chiếu với thực tế hàng hóa của Công ty để khai báo, tính thuế. 
3. Thủ tục hải quan:
Việc khai hải quan và hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC (từ Điều 16 đến Điều 23), được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 đến Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 nêu trên.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển (MST 0106491774) được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *