Xuất khẩu can thép rỗng (còn sót 1 ít hóa chất)

Tiêu đề:Xuất can thép rỗng (còn sót 1 ít hóa chất)
Hỏi:Lời nói đầu công ty xin chân thành quý cục đã tận tình tư vấn cho công ty trong suốt thời gian qua. Hiện nay công ty đang có 1 câu hỏi muốn nhờ quý cục tư vấn như sau :
Hiện nay công ty có một khách hàng muốn xuất bán 1 số can thép rỗng (vẫn còn sót 1 ít cặn hóa chất nguy hiểm – UN1648 / class 3 / Packing group II) đi nước ngoài .
Công ty muốn hỏi như sau :
1. Trong trường hợp can thép còn sót 1 ít cặn hóa chất như trên thì có thể xuất khẩu hay không ? Thủ tục Hải quan cho lô hàng này như thế nào ? Có cần phải đăng ký kiểm tra ở cơ quan nào hay không ? Công ty cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì để hoàn tất thủ tục xuất khẩu ? Công ty sẽ mở tờ khai xuất áp mã h.s nào cho phù hợp ?
2. Chính sách quản lý xuất nhập khẩu đối với việc xuất khẩu hàng hóa chất như thế nào ? Công văn hoặc nghị định nào quy định ?
Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý cục Công ty, xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH CHIKKO Việt Nam
Ngày 15/5/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục xuất khẩu can thép rỗng (còn sót 1 ít hóa chất). Liên quan đến vấn đề này, do Doanh nghiệp không cung cấp rõ hóa chất nguy hiểm là hóa chất gì, công thức hóa học, mã CAS nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Đề nghị doanh nghiệp tham khảo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại để xác định xem mặt hàng xuất khẩu có nằm trong danh mục chất thải nguy hại và thực hiện đúng theo quy định, Cụ thể tại Khoản 3 Điều 7: “Khi có nhu cầu xuất khẩu CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng (sau đây gọi tắt là Công ước Basel) theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.”
Về chính sách quản lý xuất nhập khẩu mặt hàng hóa chất đề nghị Doanh nghiệp tham khảo Luật Hoá chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *