Xuất khẩu bùn khoáng

Tiêu đề:Xuất khẩu bùn khoáng
Hỏi:kính gửi bộ phận giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp, Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu bùn khoáng dạng khô sang mỹ thì mặt hàng này có bị cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện gì hay không? và áp theo mã hs code 33049990 có được không? Kính mong bộ phận tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp chúng tôi! Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016 của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản;  Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng quy định điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu, mặt hàng bùn khoáng  không thuộc Phụ lục II-Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành kèm Thông tư 04/2012/TT-BXD.
Do đó, mặt hàng bùn khoáng không thuộc diện cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện nên công ty được xuất khẩu như hàng hoá thông thường.
Thủ tục, hồ sơ hàng xuất khẩu khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Thuế xuất khẩu thực hiện theo Luật thuế XNK số 107/2016/QH13
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *