Xuất cảnh thảm da thú

Tiêu đề:Xuất cảnh thảm da thú
Hỏi:Xin chào Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh, Tôi có một chiết thảm da sói, có răng, mắt và móng là giả, kích thước 1,5 X 05 m, cân nặng 7kg. Tôi muốn đem qua Philippines để tặng, theo dạng hành lý ký gửi, đóng gói cẩn thận. Tôi xin hỏi hướng dẫn của Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Xin chân thành cám ơn!
Trả lời:Ngày 06/10/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Ông (bà) thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục xuất khẩu thảm da sói. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Sói là mặt hàng có tên trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do Ông (bà)  không nêu rõ nguồn gốc của con vật này thuộc vùng nào nên việc xuất khẩu mặt hàng này thực hiện quy định:
  a) Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại.
  b) Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát.
  c) Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông (bà) biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *