XUAT BAN PHE LIEU SAT THEP LOAI HINH SXXK

Tiêu đề:XUAT BAN PHE LIEU SAT THEP LOAI HINH SXXK
Hỏi:Kính gửi : CỤC HẢI QUAN TP. HCM Công ty TNHH Việt Danh có trụ sở tại HCM, Nhà máy sản xuất tại Bình Dương. Hiện tại chúng tôi trực thuộc quản lý của Chi cục Quản lý Hàng Gia Công HCM (02PJ) – Loại hình Sản xuất xuất khẩu. Chúng tôi có một vài vướng mắc như sau: Với đăng ký loại hình SXXK, Chúng tôi nhập NVL sắt thép không gỉ loại hình E31, xuất khẩu Thành phẩm (Dao, muỗng, nĩa ăn) loại hình E62. Mã H.S NVL chủ yếu là 7219.33.00 và 7220.11.90, sau khi sản xuất, có các phế liệu, phế phẩm, bavia nằm trong định mức sản phẩm SXXK. Nay chúng tôi muốn xuất bán ra nước ngoài cho bên thứ ba để xử lý. Vậy xin hỏi: 1. Loại hình tờ khai khi xuất khẩu phế liệu nêu trên ? 2. Tờ khai xuất phế liệu này có được cấn trừ thanh khoản cho tờ khai nhập E31 hay không? 3. Mã H.S code cho phế liệu trên có phải thuộc mã 7204.21.00? thuế suất xuất khẩu bằng 0%? Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính , theo đó quy định “Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa” như sau:
“1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.”
Theo quy định trên công ty được phép xuất khẩu để bán số phế liệu sang nước ngoài thì có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác (loại hình xuất khẩu B11 – xuất kinh doanh) nếu như số phế liệu đó không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Do số phế liệu này đã nằm trong định mức sản phẩm nên công ty không đưa số phế phẩm này vào thanh khoản NPL của tờ khai nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý
Ngày trả lời:15/06/2017
Lượt bình chọn:0
Tên công ty:CÔNG TY TNHH VIỆT DANH
Mã số thuế:0303543492
Tên người hỏi:HỒ DẠ HƯƠNG
Email:huong.hd@vietdanh.com
Số điện thoại:0938 816 899

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *