Xin tư vấn về thủng tục tạm nhập gạo, tái chế rồi tái xuất

Tiêu đề:Xin tư vấn về thủng tục tạm nhập gạo, tái chế rồi tái xuất
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhận 1 lô hàng gạo xuất khẩu từ Myanmar đi Nga. Vì lý do trục trặc về chất lượng lô hàng nên cần ghé về Việt Nam để tái chế gạo trở thành gạo chất lượng cao hơn. Sau đó sẽ xuất tiếp tục qua Nga. Xin vui lòng tư vấn giúp Công tay chúng tôi về thủ tục. Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ theo các quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Điều 6 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khầu, nhập khẩu hoặc Chương II Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Theo đó, lô hàng của Công ty nêu tại công văn sẽ làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập kinh doanh, sau khi hoàn tất công việc tái chế gạo trở thành gạo chất lượng cao hơn thì công ty sẽ làm thủ tục xuất kinh doanh cho lô hàng trên theo quy định. Chính sách thuế và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp Doanh nghiệp còn vướng mắc, Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương để được hướng dẫn. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *