Xin tư vấn về thuế nhập khẩu keo ong

Tiêu đề:Xin tư vấn về thuế nhập khẩu keo ong
Hỏi:Đơn vị chúng tôi dự định nhập khẩu keo ong và các sản phẩm từ ong mật như mật ong, phấn hoa về bán, xin quí cơ quan tư vấn cho chúng tôi được biết mức thuế nhập khẩu các mặt hàng trên là bao nhiêu vì chúng tôi tra cưu trong biểu thuế thì không thấy. Trân trọng cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:
Căn cứ  Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số chính xác đối với mặt hàng “keo ong, mật ong, phấn hoa, các sản phẩm từ ong mật”. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:   
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” ;
Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ( thay thế Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 );
Căn cứ nội dung chú giải của hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2012 (HS) chương 04, nhóm 04.09 “Mật ong tự nhiên” : nhóm này gồm mật của ong tự nhiên hoặc của côn trùng khác đã ly tâm dưới dạng tầng hoặc có chứa những miếng của tầng mật miễn là chưa cho thêm đường hoặc chất khác …, nhóm này không bao gồm mật nhân tạo hoặc hỗn hợp giữa mật tự nhiên và mật nhân tạo (nhóm 17.02).
Do đó nếu Công ty nhập khẩu mặt hàng “Mật ong tự nhiên” thì áp mã số phù hợp là 0409.00.00, thuế suất thuế nhập khẩu 10%;
Ngoài ra công ty có thể tham khảo nội dung nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác” để áp mã số đối với những chế phẩm được dùng làm thức ăn cho người, có thể ăn ngay được, có thể phải qua xử lý (nấu chín, hòa tan, hoặc đun sôi trong nước, sữa,,,)
2. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
        – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
        – Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *