Xin tư vấn thủ tục nhập khẩu

Tiêu đề:Xin tư vấn thủ tục nhập khẩu
Hỏi:Xin tư vấn thủ tục: giấy phép hay công bố chất lượng hợp quy hay mỹ phẩm theo văn bản nào để nhập khẩu và mã HS + thuế NK, VAT của các mặt hàng:
I. MOSPRAY – BODY SPRAY (Nước xịt lên da chống muỗi không có hóa chất)
Thành phần:
1/ Cymbopogon Citrates: Sả chanh – 1.5%
2/ Cymbopogon martini: Sả hoa hồng – 1.5%.
3/ Ocimum sanctum: Rau hung (chi hung quế) – 0.5%
4/ Eucalypus globules: Bạch đàn – 1.5%
5/ Excipients: Tá dược – Q.S: Bí mật thương mại
II. JUST SPRAY – ROOM SPRAY (Nước xịt phòng chống muỗi không có hóa chất)
Thành phần:
1/ Cedrus deodara: Tuyết tùng – 6ml
2/ Andropogon Nardus: Sả srilanka – 4.5ml
3/ Cymbopogon Citrates: Sả chanh – 6ml
4/ Azardirachta indica: Sầu đâu (thầu đâu) – 17ml
III. JUST MOP – SURFACE CLEANER (Nước lau sàn nhà không có hóa chất)
Thành phần:
1/ Cymbopogon Citrates: Sả chanh – 5ml
2/ Cedrus deodara: Tuyết tùng – 3ml
3/ Pinus longifolia: Thông – 3ml
IV. NATURE SPRAY – HERBAL ROOM FRESHENER (Nước lau đồ gia dụng không có hóa chất)
Thành phần:
1/ Citrus lemon: Chanh tây (chanh vàng) – 6%
2/ Cymbopogon Citratus: Sả chanh – 6%
3/ Azardirachta indica: Sầu đâu (thầu đâu) – 15%
4/ Cedrus deodara: Tuyết tùng – 6%
V. JUST OUT – ROOM SPRAY (Nước xịt phòng diệt côn trùng không có hóa chất)
Thành phần:
1/ Cymbopogon Citrates: Sả chanh – 6ml
2/ Cedrus deodara: Tuyết tùng – 6ml
3/ Azardirachta indica: Sầu đâu (thầu đâu) – 15ml
VI. NATURE CLEAN – HERBAL HAND SANITIZER (Nước xịt tay diệt khuẩn không có hóa chất)
1/ Citrus lemon: Chanh tây (chanh vàng) – 6%
2/ Cymbopogon Citratus: Sả chanh – 6%
3/ Azardirachta indica: Sầu đâu (thầu đâu) – 6%
4/ Ocimum sanctum: Rau hung (chi hung quế) – 2%
VII. NATURE RINSE – HERBAL FOAM HAND WASH (Bọt rửa tay không có hóa chất)
Thành phần:
1/ Citrus lemon: Chanh tây (chanh vàng) – 6%
2/ Cymbopogon Citratus: Sả chanh – 6%
3/ Azardirachta indica: Sầu đâu (thầu đâu) – 15%
4/ Coconut oil: Dầu dừa – 20%
5/ Ocimum sanctum: Rau hung (chi hung quế) – 4%
Xin cảm ơn.
Trả lời:Kính gửi Công ty Việt Hân,Câu hỏi của Doanh nghiệp đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời tại câu hỏi đăng ngày 20/5/2014 (http://haiquanhochiminh.vn/xin-tu-van-thu-tuc-san-pham-chiet-xuat-tu-thien-nhien.aspx), đề nghị Doanh nghiệp tra cứu để biết.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *