Xin trích lục TKHQ

Tiêu đề:Xin trích lục TKHQ
Hỏi:Tôi bị mất TKHQ NK năm 2016, này xin trích lục lại có được?
Trả lời:Tiêu đề:  Về việc trích lục tờ khai hải quan
 
Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 24 Luật Hải quan;
– Căn cứ Khoản 9 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử.
        – Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về hồ sơ hải quan.
Trường hợp doanh nghiệp mất tờ khai hải quan năm 2016, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết.
          Trân trọng./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *