Xin hướng dẫn phân loại mã HS Hàng hóa

Tiêu đề:Xin hướng dẫn phân loại mã HS Hàng hóa
Hỏi:Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC HẢI QUAN TP.HCM Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xuân Vinh có địa chỉ tại: E1/35/2 Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, kính trình lên Ban lãnh đạo Chi Cục Hải Quan TP.HCM là đơn vị nhập khẩu mặt hàng STEAM kit (bộ kít dùng cho giảng dạy STEAM), nhãn hiệu: Makeblock, xuất xứ từ Trung Quốc. Nay chúng tôi làm công này kính trình lên Ban lãnh đạo Chi cục Hải Quan xem xét và hướng dẫn cho chúng tôi phân loại mã HS cho hàng hóa như sau: STT Tên hàng hóa tiếng Việt Tên hàng hóa tiếng Anh Tính năng/ Công dụng Model hàng hóa Nhã Hiệu Xuất xứ 1. Xe Robot mBOT mBot v 1.1 – Blue Dùng cho giảng dạy, lắp ráp, trải nghiệm và học lập trình về Robot, sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch và Arduino 90053 Makeblock Trung Quốc 2. Mô hình lắp ráp máy bay Airblock Airblock Overseas version Gift Pack Dùng cho giảng dạy, lắp ráp, trải nghiệm và học lập trình về máy bay mô hình, sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch 99808 Makeblock Trung Quốc 3. Xe Robot Codey Rocky Codey Rocky Dùng cho giảng dạy, lắp ráp, trải nghiệm và học lập trình về trí thông minh nhân tạo AI, sử dụng ngôn ngữ lập trình mBlock 5, Python P1030024 Makeblock Trung Quốc 4. Bộ kít khám phá về Neuron Makeblock Neuron Inventor Kit Dùng cho giảng dạy, lắp ráp, trải nghiệm và học lập trình về ghép khối, sử dụng ngôn ngữ lập trình mBlock 3 P1030001 Makeblock Trung Quốc Chúng tôi xin đính kèm catalog của hàng hóa như trên theo công văn này. Rất mong Qúy Lãnh đạo xem xét hướng dẫn cho chúng tôi áp mã HS đúng theo hàng hóa như trên. Trong khi chờ đợi sự phúc đáp của Qúy Lãnh Đạo Chi Cục Hải Quan, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào! GIÁM ĐỐC
Trả lời:Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan  số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;  Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;  Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Công ty nghiên cứu tham khảo nội dung nhóm 90.23: “Các dụng cụ, máy và mô hình, được thiết kế cho mục đích trưng bày (ví dụ, dùng trong giáo dục hoặc triển lãm), không sử dụng được cho các mục đích khác.”
Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 90.23
“ Nhóm này bao gồm một tập hợp rộng các dụng cụ, thiết bị, hay mô hình được thiết kế không sử dụng cho mục đích nào khác ngoài mục đích trưng bày (trong nhà trường, phòng hội nghị, triển lãm…).
   (9) Các mô hình trưng bày thu nhỏ (máy bay, tàu thuỷ, máy móc, v.v…), thường là bằng kim loại hay bằng gỗ (ví dụ, cho mục đích quảng cáo, …). Tuy nhiên cần lưu ý đến các mô hình mà chi thích hợp cho các mục đích trang trí thì lại được phân loại lần lượt theo các nhóm của nó.”
Công ty nghiên cứu tham khảo nội dung nhóm 95.03: “- Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe đạp và đồ chơi có bánh xe tương tự; xe của búp bê; búp bê; đồ chơi khác; mẫu thu nhỏ theo tỷ lệ (“scale’1) và các mẫu đồ chơi giải trí tương tự, có hoặc không vận hành; các loại đồ chơi đố trí..”
Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012, 2017 nhóm 95.03
“(D)Đồ chơi khác
Nhóm này bao gồm đồ chơi chủ yếu dùng giải trí cho con người (trẻ em và người lớn). Tuy nhiên, đồ chơi mà theo thiết kế của chúng, về hình dạng hoặc vật liệu cấu thành, được xác định như là dùng để dành riêng cho động vật, ví dụ như các con vật cảnh nuôi thì không thuộc nhóm này, nhưng được phân vào nhóm thích hợp cho riêng chúng.
Nhóm này bao gồm:
Tất cả các đồ chơi không gồm đồ chơi từ mục (A) đến mục (C). Nhiều loại đồ chơi thuộc nhóm này hoạt động bằng cơ học hoặc bằng điện.
Chúng bao gồm:…
(iv)Xe ô tô đồ chơi (khác với loại thuộc nhóm A), xe hoả (chạy điện hoặc không), máy bay, tàu thủy, V…V, và các phụ tùng của chúng (đường ray, đường băng, tín hiệu)”
Do quý Công ty cung cấp không đủ thông tin cụ thể theo qui định tại điều 26 Luật Hải quan nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác. Để có cơ sở khai báo hải quan, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên: căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa thực tế nhập khẩu để phân loại, áp mã số phù hợp.
Trong trường hợp cần thiết Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
2. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số:
Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
Theo quy định trên thì trường hợp Công ty muốn xác định trước mã số của hàng hóa xuất khẩu thì phải gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan ( theo địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu giấy, TP.Hà Nội) để được giải quyết đúng theo thẩm quyền.
Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *