Xin hỏi mã HS CODE 68022390 là mã nào và mức thuế bao nhiêu vậy?

Tiêu đề:Xin hỏi mã HS CODE 68022390 là mã nào và mức thuế bao nhiêu vậy?
Hỏi:Cty mình có 1 tờ khai luồng đỏ. Sau khi kiểm hóa kiểm hóa viên xác nhận là hàng nguyên liệu không phải hàng thành phẩm. Nhưng trên BILL ẤN ĐỘ ghi mã HS CODE 68022390. nên PHÚC TẬP không chấp nhận với số thuế cty khai là hàng nguyên liệu. Và yêu cầu nộp thuế bổ xung và lập biên bản vi phạm. Nếu doanh nghiệp nộp thuế bổ xung và nhận biên bản vi phạm thì sẽ thiệt hại cho doanh nghiệp. Vì hàng về phải còn chịu chi phi sản xuất. Sau đó giá bán ra sẽ cao hoặc bán bằng giá thì lỗ vốn. Xin hchir giúp hướng giải quyết. Xin cảm ơn
Trả lời:1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa và thủ tục hải quan:
Căn cứ  Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”
Căn cứ Nghị Định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Căn cứ nội dung của Nhóm 68.02- “ Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến) có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm, bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến)”
6802.10: – Đá lát, đá khối  và các sản phẩm tương tự, dạng chữ nhật hoặc dạng khác (kể cả dạng hình vuông) mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7 cm;đá hạt đá dăm, bột đá đã nhuộm màu nhân tạo
– Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng khác và các sản phẩm làm từ chúng, mới chỉ cắt hoặc cưa đơn giản, có bề mặt nhẵn hoặc phẳng
6802.21.00 – – Đá hoa (marble), đá Travertine và thạch cao tuyết hoa
6802.23.00 – – Đá granit
6802.29 – Đá khác
6802.29.10 — Đá vôi khác
6802.29.90 — Đá khác.
Như vậy, trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Biểu thuế nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Luật thuế xuất, nhập khẩu số 107/2016/QH13 không có mã HS 6802.23.90. Đồng thời, doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nêu trên.
Như vậy, để đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa và căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan hàng hóa nhập khẩu và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể và xác định mã số phù hợp.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu
Ngày trả lời:15/06/2017
Lượt bình chọn:0
Tên công ty:Cty tnhh đá hoa cương phua cường
Mã số thuế:0307791841
Tên người hỏi:Phạm đình cường
Email:Tanthegioidagranite@gmail.com
Số điện thoại:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *