Xin hoàn lại tiền thuế

Tiêu đề:Xin hoàn lại tiền thuế
Hỏi:Chào anh chị! Tôi có mua điện thoại Iphone 4s trên trang mua bán điện tử ebay.com, hàng đã được gửi về Việt Nam theo đường bưu điện với mã bưu gửi là: RS276061416NL. Tôi đã thanh toán bằng thẻ tín dụng với số tiền là 128USD (tôi có sao kê của ngân hàng và email xác nhận để chứng minh), nhưng khi về Việt Nam thì Chi cục Hải Quan chuyển phát nhanh TPHCM lại định giá hàng của tôi là 400USD, cao hơn giá trị thực của hàng và đánh thuế với số tiền là 755.000 đồng. Nay tôi xin hỏi Hải quan TPHCM có hoàn lại thuế cho tôi được không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ theo Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc không có hóa đơn thương mại, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này.” Như vậy trường hợp Chi cục Hải Quan chuyển phát nhanh TPHCM có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan là đúng theo quy định này. Nếu không đồng ý người khai Hải quan có quyền khiếu nại theo quy định tại Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *