Xin giấy công bố nhập khẩu mỹ phẩm

Tiêu đề:Xin giấy công bố nhập khẩu mỹ phẩm
Hỏi:Xin cơ quan hải quan cho tôi hỏi : bên cty tôi cần nhập tinh dầu nước hoa về Viêt Nam thì cần phải chuẩn bị hồ sơ gì và cơ quan nào xét duyệt .xin cảm ơn quý cơ quan.
Trả lời:Do DN không nêu rõ tinh dầu nhập khẩu thuộc loại gì nên cơ quan hải quan không thể tư vấn cụ thể. Việc nhập nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm đề nghị DN nghiên cứu Thông tư 06/2011/TT-BYT để thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *