Xin danh sách các công ty đã nhập khẩu phân bón

Tiêu đề:Xin danh sách các công ty đã nhập khẩu phân bón
Hỏi:Do nhu cầu cần tìm nhà cung cấp nên chúng tôi cần danh sách các công ty đã nhập khẩu phân bón , chi tiết vui lòng gửi mail : monykavn@gmail.com , xin cảm ơn !
Trả lời:Ngày 26/6/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc đề nghị cung cấp danh sách các công ty đã nhập khẩu phân bón. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Tất cả cơ sở dữ liệu về hàng hóa nhập khẩu đều tập trung tại Tổng cục hải quan. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Tổng cục hải quan (Cục Công nghệ thông tin) để được xem xét giải quyết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *