Xem hàng trong quá trình đang làm TTHQ

Tiêu đề:Xem hàng trong quá trình đang làm TTHQ
Hỏi:Tờ khai của Cty tôi (mở ngày 1/11/2016 – loại hình A11) đang là luồng vàng nhưng chứng từ không thể hiện rõ tên hàng hoá . Vì vậy, cơ quan Chi cục hải quan Hải Phòng KV1 đã yêu cầu kiểm tra nhưng không chuyển luồng (vẫn giữ nguyên luồng vàng). Vậy, cty tôi xin hỏi: Trong quá trình đang làm TTHQ, cơ quan hải quan có được quyền kiểm tra hàng hoá mà không chuyển luồng hay không? Xin trích dẫn điều luật, thông tư hay nghị định nào? Chi phí phát sinh đó ai chịu? Xin chân thành cám ơn!
Trả lời:Liên quan đến Nội dung vướng mắc của Công ty Cục HQTPHCM trả lời như sau: 
Vướng mắc của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan TP Hải Phòng. Công ty có thể đặt câu hỏi trực tuyến đến trang Web của Cục HQ TP Hải Phòng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *