XE MÁY CHƯA QUA SỬ DỤNG

Tiêu đề:XE MÁY CHƯA QUA SỬ DỤNG
Hỏi:Kính chào Cục hải quan TP. HCM, cho tôi hỏi quy định pháp luật thế nào là “xe chưa qua sử dụng và đã qua sử dụng” xin cảm ơn!
Trả lời:Do doanh nghiệp không nêu rõ là loại xe máy gì, xe chuyên máy chuyên dụng hay xe 2 bánh gắn máy. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ để biết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *