Xác nhận tính hợp lệ của thông tin trên C/O Form E

Tiêu đề:Xác nhận tính hợp lệ của thông tin trên C/O Form E
Hỏi:Hiện nay công ty chúng tôi đang có kế hoạch ký hợp đồng mua nguyên liệu với công ty A (trụ sở tại Nhật Bản) với nội dung thực hiện như sau: – Nhà sản xuất: công ty B (trụ sở tại Trung Quốc) – Công ty giao hàng (Shipper): công ty C (trụ sở tại Trung Quốc). Tên công ty này sẽ được thể hiện trên B/L tại mục Shipper. – Tuy nhiên, sau khi giao hàng thì công ty C lại không trực tiếp xin C/O mà lại ủy quyền cho công ty D (cũng có trụ sở tại Trung Quốc) đứng tên xin C/O form E
Kết quả là:
1. Người bán: là công ty A và là người đứng tên trên Hợp đồng, Invoice, Packing.
2. Người mua: là Công ty Acecook Việt Nam và là người nhận hàng được thể hiện trên các chứng từ B/L, C/O Form E, Invoice, Packing List,…
3. Nhà sản xuất: là công ty B
4. Người giao hàng: là công ty C và là người đứng tên trên B/L tại mục Shipper.
5. Người xin C/O: là công ty D và là người đứng tên trên C/O form E tại mục Exporter.
Ngoài ra, các thông tin khác trên C/O form E đều thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010, cụ thể như sau: – Số hoá đơn bên thứ ba (trong trường hợp này là công A) được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E.
– Nhà xuất khẩu và người nhận hàng có trụ sở đặt tại các bên tham gia Hiệp định ACFTA
– Bản sao của hoá đơn bên thứ ba (trong trường hợp này là công A) phải nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Việt Nam.
– Trường hợp hoá đơn phát hành tại Bên thứ ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “ Third Party Invoicing” tại ô 13 trên C/O form E
– Tên công ty phát hành hoá đơn và tên nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải phải được ghi rõ tại Ô số 7. Với tất cả những thông tin nêu trên, chúng tôi nhận thấy thông tin người giao hàng (Shipper) trên B/L và người xuất khẩu (Exporter) trên C/O là không đồng nhất. Vì vậy chúng tôi muốn xác nhận trong trường hợp này C/O form E có được xem là hợp lệ không? Và nếu để được xét C/O hợp lệ thì chúng tôi cần thực hiện như thế nào?
Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Hải quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vướng mắc C/O mẫu E. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo trình bày của Doanh nghiệp tại công văn nêu trên thì người đứng tên trên ô số 1 của C/O (Công ty D) là người được uỷ quyền xin cấp C/O.
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì trường hợp ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người được uỷ quyền, C/O mẫu E đó không hợp lệ để được hưởng ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ACFTA.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *