Xác nhận nợ thuế Hải Quan khi giải thể Công ty

Tiêu đề:Xác nhận nợ thuế Hải Quan khi giải thể Công ty
Hỏi:Công ty chúng tôi thành lập từ Tháng 4/2017, do hoạt động không hiệu quả nên vừa rồi Công ty chúng tôi lập hồ sơ giải thể Công ty. Công ty chúng tôi không có đăng ký ngành nghề kinh doanh Xuất Nhập Khẩu. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ giải thể gửi lên Cơ quan thuế (đã 4 tháng chưa được giải quyết), bây giờ Cơ quan thuế yêu cầu Công ty chúng tôi phải có công văn xác nhận của Hải quan về việc Công ty chúng tôi không nợ bất kỳ khoản thuế nào từ Cơ quan Hải quan thì mới giải thể được.
Vậy, Quý cơ quan cho Công ty chúng tôi hỏi: Việc Cơ quan thuế yêu cầu Công ty chúng tôi phải có công văn xác nhận của Cơ quan Hải quan là đúng hay không đúng? Thiết nghĩ tại sao phải bắt Doanh nghiệp làm những thủ tục mà không liên quan đến ngành nghề mà họ đăng ký kinh doanh. Kéo dài thời gian làm cho Doanh nghiệp quá mệt mỏi. Và trường hợp bắt buộc phải có Cơ quan Hải quan xác nhận thì kể từ khi Công ty chúng tôi gửi công văn xác nhận thì bao nhiêu ngày thì có công văn trả lời từ Cơ quan Hải quan.
Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM  trả lời “V/v đề nghị xác nhận nợ thuế để giải thể” của Công ty.
Căn cứ Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Do đó, Công ty có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan theo quy định.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời Công ty được biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *