Xác nhận không nợ thuế XNK

Tiêu đề:Xác nhận không nợ thuế XNK
Hỏi:cho em hỏi tý ạ! công ty em thành lập mà không hoạt động giờ giả thể, bên thuế yêu cầu phải có giấy xác nhận không nợ thuế của cục hải quan, em tìm mà không có mẫu. A/C có thể cho em xin mẫu xác nhận không nợ thuế xnk, và thời hạn bên hải quan xác nhận để trả về có lâu không ạ, em cảm ơn!
Trả lời:Căn cứ Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thông báo để Công ty được biết và thực hiện theo quy định./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *